S&P 500 Debut تسلا قرار است 100 میلیارد دلار معامله در حرکت کند

Category: خبر های امروز

افزودن و تفریق S&P 500 به طور معمول یک امر مفرحی است. 509 امین شرکت بزرگ ایالات متحده ممکن است با جهش به مکان 497 ام ، و در نتیجه به شاخص برسد. سرمایه گذارانی که آن را ردیابی می کنند ، یک سهم را خریداری می کنند و سهام دیگری را می فروشند.

اما هیچ کس سعی نکرده است تسلا Inc را اضافه کند ، یک شرکت 555 میلیارد دلاری مستعد تغییرات شدید قیمت. این اتفاق در ماه آینده رخ می دهد و باعث سردرد در سراسر وال استریت می شود.

به…