BuzzFeed News خاموش می شود و Vice World News می تواند بعدی باشد

Category: خبر های امروز

جونا پرتی، مدیر اجرایی، روز پنجشنبه در یادداشتی به کارمندان گفت: BuzzFeed Inc 15 درصد از کارکنان خود را اخراج می کند و برنامه هایی برای پایان دادن به BuzzFeed News دارد، زیرا با چالش های تجاری مداوم دست و پنجه نرم می کند.

این شرکت حدود 180 نفر از کل پایگاه 1200 کارمند خود را اخراج می کند. BuzzFeed گفت که ادگار هرناندز، افسر ارشد درآمد و کریستین بازلر، مدیر عملیاتی، در حال ترک این مکان هستند.