چین میلیاردها دلار را صرف شرط‌بندی‌های پرمخاطره می‌کند تا لیتیوم جهان را محدود کند

Category: خبر های امروز

تلاش پکن برای تامین منابع فلزی، این کشور را به خرید سهام معادن در سراسر جهان در حال توسعه سوق می دهد.

بولیوی که ملی شدن منابع معدنی خود را در قانون اساسی خود قید کرده است، یکی از مکان هایی است که چین در آن سرمایه گذاری های زیادی انجام می دهد. گاستون بریتو میسروکی/گتی ایماژ