چگونه برای یک بسته کمک مالی دانشگاه بهتر مذاکره کنیم

Category: خبر های امروز

اخیراً در کالج پذیرفته شده اید؟ اکنون زمان درخواست کمک های مالی بیشتر است.

بسیاری از مدارس از دانش‌آموزان آینده‌نگر می‌خواهند تا اول ماه مه برای ثبت‌نام تصمیم‌گیری کنند. مشاوران مالی می‌گویند که این پنجره زمان خوبی برای مذاکره درباره بسته‌های کمک مالی است، زیرا برخی از کالج‌ها نمی‌دانند که واقعاً چند دانش‌آموز پذیرفته شده تا آن زمان حضور خواهند داشت.