چگونه از مبارزات همه جانبه پول زنده بمانیم

Category: خبر های امروز

برای برخی از زوج ها ، استرس مداوم در همه گیر شدن و رکود اقتصادی اختلافات جدیدی راجع به پول دامن زده و اختلافات موجود را شدت بخشیده است. مشاوران مالی می گویند که آنها از شرکای بیشتری که چشم در چشم نمی بینند چه مقدار پس انداز ، سرمایه گذاری و هزینه می کنند ، می شنوند.

رابرت فریدمن ، یک برنامه ریز مالی در نیویورک ، گفت: “ماهیت این بیماری همه گیر ، که با از دست دادن شغل و عقب ماندگی شغلی همراه با روابط روزمره بیشتر از سالها بسیاری از همسران ارتباط دارد ، می تواند مسائلی را ایجاد کند.”

نه …