پس از Pfizer’s Covid Vaccine Bullseye ، سرخوشی بازار سهام توجیه می شود

Category: خبر های امروز Comments: No comments

لحظه ای که دنیا منتظر آن بوده است سرانجام در دسترس است.

Pfizer و شریک آن BioNTech روز دوشنبه گفتند که کاندید واکسن Covid-19 آنها بیش از 90٪ در پیشگیری از عفونت ها مبتنی بر تجزیه و تحلیل داده های موقت موثر است. در حالی که ارزیابی ایمنی ادامه دارد ، شرکت ها گفتند که هیچ مسئله جدی در این آزمایش مشاهده نشده است. Pfizer انتظار دارد قبل از پایان ماه برای مجوز استفاده اضطراری با تنظیم کننده های ایالات متحده درخواست کند و می تواند چراغ سبز برای توزیع واکسن قبل از پایان سال داشته باشد.

دیوار …

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>