مدیر عامل YouTube یک ویدیوی مورد علاقه و برنامه ای برای جلب نظر هر کسی که تلویزیون تماشا می کند دارد

Category: خبر های امروز

نیل موهان50 ساله کهنه کار صنعت تبلیغات و فناوری، زمانی که در فوریه رئیس یوتیوب شد، مجبور شد مهارت های جدیدی را بیاموزد.

حق چاپ ©2023 کلیه حقوق این سایت متعلق به داو جونز و شرکت است. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8