فهرست صرافی های ایالات متحده بیش از ده ها کریپتو که SEC می گوید برای فروش غیرقانونی است

Category: خبر های امروز

این کپی تنها برای استفاده شخصی و غیر تجاری شما است. توزیع و استفاده از این مطالب توسط قرارداد مشترک ما و قانون حق چاپ کنترل می شود. برای استفاده غیر شخصی یا سفارش چند نسخه، لطفاً با شماره 0008-800-843-1-800-843-0008 با Dow Jones Reprints تماس بگیرید یا به www.djreprints.com مراجعه کنید.

https://www.wsj.com/articles/us-exchanges-list-more-than-a-dozen-cryptos-the-sec-says-are-illegal-to-sell-6c323b4