سود پرک چیست؟

Category: خبر های امروز

همانطور که می دانید این روز ها یکی از از کارخانه ها و شرکت های ساخت کننده سود پرک در راستا ارائه بهترین و حساس کیفیت ترین اشکال سود های کاستیک را می توان کمپانی پاکدانمهر در حیث سود پرک کلران گرفت. می اقتدار از هیدروکسید سدیم (سود پرک، NaOH) استفاده کرد و سبب ساز ارتقاء pH آب بالاست به pH 12.0 می شود. کلر تشکیل شده در آندها از طرز آب نمک به یک فضای تشکیل شده به وسیله پوشش سلول ارتقا می یابد. محلول کلرید سدیم را اغلب نمک می نامند. در نحوه جیوهای (مرکوری) که به اسم روند کستنر- کلنر (Castner-Kellner) هم شناخته میشود، محلول اشباع آب نمک در بالای یک لایه نخ نما از جیوه قرار میگیرد. بهعلاوه گاز کلر و سود مایعی که از نحوه مرکوری ساخت میشوند نیز حاوی میزان ناچیزی جیوه هستند و ممکن میباشد موجب بروز مسمومیت های زیست محیطی گردند. همین روش حساس نحوه دیافراگمی تفاوت هایی دارد مثلا این که دو طرف الکترودهایی که داخل محلول میباشند به جای به کارگیری دیافراگم، از سلول غشادار استعمال می کنند. ماده اول اول نمک ساده می باشد که به طور معمول به صورت رسوبات زیرزمینی هست که به تیتر محلول در مبداء آب پمپاژ فشار بالا به تراز زمین می آید. تقریباً تمامی سود های پرکی با الکترولیز محلول کلرید سدیم دارای به کارگیری از یکی از سه جور سلول: جیوه، دیافراگم و سلولهای غشایی تولید می شود. بر این اساس، به همین سرانجام میرسیم تا حد بسیار بالایی روند ساخت کلر و سدیم هیدروکسید بر پایه هیدرولیز آب نمک می باشد. سلول دیافراگم که معمولا از آزبست ساخت می شود، جریان آب نمک را از آند به کاتد اجازه می دهد اما فضاهای کلر و گاز هیدروژن را از هم جدا می کند. همینطور یه خرده از آن برای تولید نمک های سدیم و هم شوینده ها کاربرد دارد. یک عدد از نکاتی که در مورد استفاده از همین مواد بایستی آیتم باز‌نگری قرار بدهید این هست که از تماس مستقیم آن ها دارای پوست دوری سود پرک آراد کنید. سود پرک نیرو کلر یا سود جامد که در کیسه های 25 کیلوگرمی ارائه میشوند، از دیگر مثال محصولات اعتبار و اصلی میزان مرغوب بودن تولید شده در ایران می باشد. در هم اکنون حاضر سود پرک به دو صورت مایع و جامد ساخت میشود. کاستیک سودا یا همان سود پرک به ادله خصوصیت هایی که داراست در صنایع متعدد بخش اعظمی کاربرد دارااست . به این برهان به این ماده هیدروکسید سدیم هم می گویند. تولید سود پرک تنها به شوینده ها و صابون منحصر به فرد نشده و از همین ماده برای صنایع دارویی و درمانی نیز استعمال می گردد.