سهام هوافضا و دفاعی برای برخاستن تلاش کرده اند. ممکن است زمان آنها باشد.

Category: خبر های امروز

سهام هوا و فضا و سال دفاعی سال آشفته ای داشته اند. با این حال ، برخی از تحلیلگران می گویند فرصت هایی برای سرمایه گذاران صبور وجود دارد.

وجوه قابل معامله در بورس هوافضا و دفاع – که هم در بازارهای تجاری و نظامی و یا در بخشهای خاصی تمرکز دارند – بازدهی در حدود منفی 2٪ تا منفی 80٪ یا بدتر برای سال 2020 داشته اند. توقف مجازی برای مدت طولانی – که تأثیر زیادی بر سهام برجسته ETF های بخشی مانند Boeing و Raytheon Technologies داشت ، می گوید …