دمپر و لوور هوا چیست – میراب صنعت

Category: خبر های امروز

این مدل دمپر قابلیتِ تنظیمِ دستی و تهیه خودکار را داراست که دمپرِ دستی بوسیله یک اهرم دستی که در بدنه ی بیرونی دمپر تعبیه شده کنترل و بکار گرفته می‌گردد و دمپر اتومات هم اهمیت استعمال از موتور الکتریکی جهت تهیه و تنظیم هوا به وسیله سیستمِ مرکزی و یا این که اتوماسیونِ ساختمان کنترل میشود. دمپر گرد ضدحریق هم دارای مکانیسمی مشابه به دمپر ضدحریقِ چهارگوش است.دمپر ضدحریق گرد به نظر ظاهری دوچندان مشابه به دمپر هواساز گردِ در بین کانالی می باشد مهم همین تفاوت که به جای کنترلِ دمپر به وسیله مدل دمپر، به وسیله ی آزاد شدنِ ضامنی که به یک فیوزِ حرارتی متصل هست فعال شده و تیغه گردِ دمپر ضدحریق بصورت جهشی در داخلِ استوانه ی دمپر از زاویه صفر سکو به زاویه نود رتبه تغییر حالت دیتا و مسیرِ هوای دمپرِ ضدحریق را مسدود می کند. استفاده کرد و در واقع به تیتر تهویه مطبوع کاربرد دارد. همچنین از damper میتوان به جهت انقطاع سیستم تهویه مرکزی سرمایشی یا این که گرمایشی در اتاق بلا استفاده یا این که تنظیم و در اختیار گرفتن رتبه حرارت و کنترل هوا از فضایی به فضای دیگر استعمال کرد. از دمپر ضد حریق در مسیر برای زمانه های حریق به کارگیری می گردد. در هنگام حریث در شرایط نصب عمودی، دمپر بواسطه وزنه ای که به پره ها متصل می بشانشد بسته خواهد موتور دمپر کانال شد(شکل8). به خواسته بهبود عملکرد و آسایش ساکنان، سیستم های تهویه مطبوع به طور معمول به بخشها متعدد تقسیم می شوند. در اصل همین نوع اهمیت فیوز مختص مهم به آتش هستند که به صورت اتوماتیک در زمانه آتش سوزی مسیر شبکه هوا را مسدود کرده و مانع انتقال و توسعه حریق می گردند. جهت تمایل به خرید کردن می توانید اهمیت ما تماس گرفته و داده ها مورد نیاز به یار مشاوره خرید کردن را از کارشناسان فنی و فروش ما به صورت تماما رایگان اخذ فرمائید . به جهت تهیه هوای دهانه ی انشعاباتِ کانال های رفت و برگشتِ هوا دارای مقطعِ گرد بصورت مویرگی، از دمپر گردِ پروانه ای در پشتِ دریچه های گرد به کارگیری می شود. دمپر هواساز برقیِ ۷و۸ از دو طرف اهمیت فریم به عرضِ ۳ سانت هست که این کادر ها از دوطرف نقش فلنچ را برای دمپر هواساز بازی می نمایند و کلیدی چفت شدن به فلنچ های قطعاتی که قرار می باشد به دمپر هواساز متصل شوند، سبب کارگزاشتن و تثبیتِ دمپر در محل گزینه حیث می شوند. فیوزها به دمپرها متصل شده اند می توان دمپرها را به صورت دستی آزمون کرد. چنانچه شما هر نوع سوالی در رابطه دارای کجا و طریق به کارگیری از دمپر کانالی دستی دارید، می توانید حساس ما در برگه وب تماس بگیرید.