خرید اسید اگزالیک – ادرس

Category: خبر های امروز

عصر زندگی آن ملازم مهم عصر زندگی زنبورها میباشد و از تراز لاروی تا زنبور بالغ، خون زنبور را مکیده و باعث ضعف یا این که تغییر و تحول رخ و مرگ آن می شود. به طوری که برخی زنبورها فاقد بال بوده و یا این که یک بال دارند و گهگاه نیز پا ندارند. همین اسید، یک جامد کریستالی بی رنگ هست که در آب حل می شود و محلول حاصل هم بی رنگ است و جزو اسیدهای دی کربوکسیلیک طبقه بندی می شود. همین ماده پر طرفدار که در بخش های مختلف صنعتی و آزمایشگاهی کاربرد دارد، در جمهوری اسلامی ایران و به وسیله ایجاد کنندگان مواد شیمیایی، ساخته شده و به فروش می رسد. اسید اگزالیک به طور مؤثری جوهر، لکههای مواد غذایی و اکثری از گونه های دیگر لکهها را از میان میبرد. در ضمن همین ماده به صورت معمولی در بخش اعظمی از مواد غذایی مصرفی ما وجود دارد. اسید اگزالیک بلور سفید رنگ و سمی هست که در صنعت کاربرد عظیمی داراست در کارگاههای هنری به طور معمول محلول پنج درصد برای از در میان بردن لکه های مرکب و جوهر به کار گیری می شود. همین متاع در بستهبندیهای 25 کیلویی (کیسه طوسی و کیسه سفید) اهمیت خلوص: 99.6% و محلول درآب در گریدهای صنعتی و خوراکی فراهم عرضه به شما مشتریان عزیز میباشد.اسید اگزالیک یک ماده شیمیایی دارای خانگی هست که نظیر اکثری از اسیدها به تیتر پاککنندهای به جهت چیزهای متفاوت قابل به کار گیری است. اسید اگزالیک یک ترکیب خوب به جهت حذف لکه های گوناگون بر روی وان و سینک های ظرفشویی است. می تواند زنگ زدگی ها را از بر روی سطح ها مختلف از بین ببرد. چون آفت بر روی تن زنبورهای مستخدم زندگی می کند، اکثر وقت ها زنبورهای کارگر خوی عادی ندارند. از طرز زنبوردار، زنبورهای نر، کلنی زنبورستان های کثیف و گهگاه کلنی های کندوهای طبیعی انتقال می یابد. آلمانی توانست اگزالیک اسید را از شیوه واکنش سیانوژن اهمیت آمونیاک در محلول آبی ، بدست آورد که او‌لین سنتز یک متاع طبیعی بود. وجود همین آفت باعث به دنیاآمدن زنبورهایی اصلی صورت غیر طبیعی و ناقص الخلقه می شود. اسید اگزالیک حساس نام انگلیسی Oxalic acid یک ادغام شیمیایی حیاتی شناسه پاب قلیل ۹۷۱ است. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها مضاعف اکثر در آیتم خرید اسید اگزالیک آزمایشگاهی لطفا به تماشا از وب تارنما ما.