خرده فروشان از انتخاب های خود کم می کنند. “ما به سه نوع قرمز احتیاج نداریم”

Category: خبر های امروز

مربی سبک کیف های دستی خود را به نصف کاهش می دهد. Bed Bath & Beyond به میزان دو سوم میزان انتخاب درب بازکن خود را کاهش می دهد. کهل تقریباً یک پنجم پیشنهادات حوله خود را لغو می کند.

به گفته تحلیلگران و مدیران این صنعت ، خرده فروشان در دهه های اخیر با افزایش اینترنت به اصطلاح راهرو بی پایان که آنها را از محدودیت های فضای فروشگاه های فیزیکی آزاد می کند ، گزینه ها را افزایش می دهند. آنها سعی کردند از تغییر جهت شخصی سازی با تمایل به جلب رضایت همه و ایجاد تنوع برای وسوسه کردن مردم برای خرید کالاهایی که خریداری نکرده اند …