جستجوی ریاست جمهوری فدرال رزرو کانزاس سیتی، با شکست مواجه شد، وارد سال دوم شد

Category: خبر های امروز

به گفته افرادی که با فرآیند جستجو آشنا هستند، جستجو برای رئیس جدید بانک فدرال رزرو کانزاس سیتی پس از اینکه مدیران بانک در استخدام نامزدها با مشکلاتی مواجه شدند، به دومین سال خود ادامه می‌دهد و آنها را مجبور کرد تا در اوایل سال جاری جستجو را مجدداً انجام دهند.