تسلا در دسامبر وارد S&P 500 با تمام وزن می شود

Category: خبر های امروز

شاخص های S&P داو جونز گفتند که این وزن کل تسلا شرکت را به یک باره در ماه دسامبر به S&P 500 اضافه می کند ، و باعث می شود نور بیشتری در مورد یک ماموت اضافه شود که سرمایه گذاران را در سراسر وال استریت مجذوب خود کرده است.

این شرکت شاخص اعلام کرد که تسلا قبل از شروع معاملات 21 دسامبر به بازار گسترده سهام سهام اضافه خواهد شد ، به این معنی که بیشتر صندوق های ردیابی شاخص که از S&P 500 پیروی می کنند ، روز جمعه قبل با معاملات زیادی روبرو خواهند شد.

تسلا …