بهبود سرب مصرف کنندگان چین در آوریل

Category: خبر های امروز

سنگاپور- فعالیت در بخش خدمات چین در ماه آوریل با سرعت مناسبی رشد کرد، نشانه‌ای از این که مصرف‌کنندگان چینی همچنان به رشد اقتصادی این کشور ادامه می‌دهند زیرا بخش کارخانه‌اش به سرعت کاهش می‌یابد.

بر اساس داده‌ها، شاخص مدیران خرید رسمی چین برای بخش‌های غیرتولیدی اقتصاد – یعنی خدمات و ساخت‌وساز – در ماه آوریل به 56.4 رسید که نسبت به سطح 58.2 مارس ضعیف‌تر بود اما همچنان به راحتی بالاتر از علامت 50 است که رشد را از انقباض جدا می‌کند. روز یکشنبه توسط اداره ملی آمار چین منتشر شد.