برج خنک کننده – برج خنک کن – مهتاب گستر

Category: خبر های امروز

میزان و طراحی برج های خنک کننده با دقت به توشه برودتی ساختمان متعدد است. برای فراهم سازی برج خنک کننده هر ساله مهندسین تاسیسات و پیمانکاران حفظ تاسیسات ساختمان عملیات پاکسازی و سرویس را انجام می دهند که درباره ی پاکسازی برج در ادامه به آن پرداخت برج خنک کن چیست شده است. این در حالیست که در جور مدار بسته، تبادل گرمایی غیر مستقیم بوده و انتقال حرات از نحوه پره ها و جداره لوله ها عکس برج های خنک کننده انجام می پذیرد. اوایل هر سال و قبل از رویکرد اندازی چیلرها به جهت فصل تابستان، خدمت و راه و روش اندازی برج ها انجام می شود. 2. پاشش آب منظم و ایجاد فضای خالی بسیار کم (Void Space) بر بر روی سطح ها خنک کننده یا این که پکینگ برج خنک کن. امروزه دو جور پکینگ یا این که فیل وجود دارد: پکینگ اسپلش و پکینگ فیلمی. پمپ برج آب را از کندانسر چیلر مکش کرده و به سمت برج پمپاژ کرده و پس از عبور آب از پکینگ ها و انتقال گرما به گوشه و کنار خارج به وسیله فن برج به سمت چیلر برگشته و به ابزوربر ( در چیلر جذبی ) رفته و مجدد به کنداسر و همین سیکل هر بار تکرار می شود. برج های خنک کننده به طور معمول در گوشه و کنار های نامعلوم قرار دارند و بررسی آن ها در محل های نسبتا غیر قابل دسترسی و یا این که مکان های بدون حفاظ رخ می گیرد که سبب ایجاد خطر در محفظه فعالیت می شود. جریان آب اکثر زمان ها در یک سمت از برج تحت می رود و یا یک برج ممکن میباشد نسبت به برج های همسایه جریان بیشتری داشته باشد. قبل از واضح کردن چیلر برج وارد مدار و واضح می شود. به جهت برطرف نمودن همین نیاز، بسیاری از صاحبان صنعت های در هنگام تهیه برج خنک ساز، به خرید دستگاه سختی گیر رزینی هم مبادرت میکنند. برای انتخاب گنجایش مطلوب برجهای خنک کننده در لحاظ داشته باشید که حداکثر اختلاف دمای آب محل ورود و خروجی از برج خنک کننده (ΔT) همواره کاهش از اختلاف دمای آب محل ورود و دمای مرطوب هوا (Wet Bulb Temperature) در محیط آیتم نظر است. مشاور فنی پروژه اساسی داشتن دانش مهندسی موجب گزینش صحیح و بنیادی این تجهیز میشود. به همین جهت گونه مدارباز اهمیت تیتر دستگاه دفع حرارت مستقیم هم شناخته میشود. همانطور که عنوان شد یخ زدگی می تواند مشکلات و معضلات جدی برای دستگاه های کولینگ تاور تولید کند.