اقتصاد هنوز آسیب پذیر است. تجارت می تواند پناهگاهی باشد.

Category: خبر های امروز

فقط یک سال پیش ، تجارت یک نگرانی بزرگ برای سرمایه گذاران و اقتصاد داخلی قوی یک منبع آسایش بود. زمان چگونه تغییر می کند.

میانگین تخمین تحلیلگران هنوز هم این است که اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه آخر 4 درصد نسبت به سوم رشد خواهد کرد. واکسن های در دست توسعه همچنین احتمال پایان سریع همه گیر را افزایش می دهد ، که می تواند به باز شدن برخی از هزینه های اضافی سرمایه و استخدام کمک کند. اما در همان زمان ، علائم ضعف در بازار کار رخ می دهد و موارد Covid-19 در حال افزایش است. در منطقه یورو ، اقتصاد …