افت نرخ بیکاری شفا بخش بازار کار ایالات متحده را نشان می دهد

Category: خبر های امروز

بازار کار ایالات متحده بخش دیگری از مشاغل از دست رفته در طی رکود اقتصادی ناشی از همه گیری را بدست آورد و بیکاری را در ماه اکتبر به دلیل نشانه های دیگر بهبود اقتصاد به شدت کاهش داد.

وزارت کار روز جمعه گفت ، کارفرمایان ماه گذشته 638،000 شغل اضافه کردند – ششمین سود متوالی ماهانه – و نرخ بیکاری با یک درصد کاهش به 6.9٪ رسید. در حال حاضر بازار کار 12.1 میلیون از 22 میلیون شغل از دست رفته در مارس و آوریل را بازیابی کرده است ، زمانی که تعطیلی مشاغل منجر به افزایش نرخ بیکاری به بالاترین سطح پس از جنگ جهانی دوم شد …