TikTok خواستار تمدید مهلت مقرر در دولت ایالات متحده برای تعدیل می شود

Category: خبر های امروز Comments: No comments

شرکت مادر چینی TikTok با استناد به عدم برقراری ارتباط از طرف دولت ترامپ در آستانه ضرب الاجل روز پنجشنبه ، از دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده وقت بیشتری برای کار در مورد واگذاری احتمالی برنامه محبوب به اشتراک گذاری ویدیو درخواست کرد.

در این دادخواست كه اواخر روز سه شنبه توسط ByteDance Ltd. در دادگاه تجدیدنظر آمریكا برای مدار DC ارائه شد ، گفته شد كه تصمیم دولت آمریكا برای مجبور كردن معامله TikTok “خودسرانه و دمدمی مزاج” بوده و روند قانونی رسیدگی به این شركت را انكار كرد. این شرکت گفت که در …

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>