Stocks Waver به عنوان سرمایه گذاران واکسن ، محدودیت ویروس را وزن می کنند

Category: خبر های امروز

سهام ایالات متحده چهارشنبه متزلزل شد ، و سودهای قبلی را که میانگین صنعتی داو جونز را در فاصله قابل توجهی از یک رکورد قرار داده بود ، منصرف کرد.

شاخص تراشه های آبی 39 واحد یا 0.1 درصد کاهش یافت و به 29744 رسید. S&P 500 با افت 0.1 درصدی و Nasdaq Composite با رشد 0.1 درصدی روبرو شد.

سهام با افزایش خوش بینی دانشمندان طی ماه گذشته به طور کلی افزایش یافته است …

مطالب پیشنهادی  آیا اوراق ناخواسته در بلند مدت بازدهی دارد؟