Dow on the track برای به پایان رسیدن بهترین ماه در بیش از سه دهه

Category: خبر های امروز

سهام ایالات متحده در شرف تکمیل آگهی در ماه نوامبر است ، که میانگین صنعتی داو جونز در طی 33 سال گذشته بهترین ماه خود را نشان می دهد ، زیرا سرمایه گذاران احتمال واکسن های Covid-19 را متوقف می کنند که باعث متوقف شدن همه گیر شدن و هزینه های محرک جدید برای تقویت اقتصاد می شود.

معاملات آتی وابسته به Dow روز دوشنبه 0.5٪ کاهش یافت و این نشان می دهد که شاخص آبی تراشه ها در آخرین معاملات ماه نوامبر با کاهش 140 واحدی وارد می شوند. این معیار تا پایان جمعه تقریبا 12.9 درصد از ماه گذشته بود.

قراردادها …

مطالب پیشنهادی  لیست جدید سایت ها