پیشرفت در همه گیر ، برخی احساس گناه مالی و قدرشناسی می کنند

Category: خبر های امروز

احساس گناه مالی بسیاری از افراد موفق در بهبود اقتصادی نابرابر را آزار داده است. در بعضی موارد ، این احساسات همراه با سپاسگزاری باعث تغییر رفتار هزینه می شود.

سو پك ، يك برنامه ريز مالي در مديسون ، ويس ، گفت: “برخي از مشتريان من احساس گناه بازماندگان را ابراز كرده اند و از خود تعجب كرده اند كه چرا در حالي كه حال آنها چنين نيست ، آنها چنين كاري خوبي انجام مي دهند.”

مانند…