پیروزی بایدن در انتخابات شرط بزرگی برای این مدیران وال استریت بود

Category: خبر های امروز Comments: No comments

دولت جدید گروه جدیدی از بازیکنان وال استریت را با خطوطی وارد کاخ سفید تولید می کند. اما حامیان جو بایدن در این صنعت بعید به نظر می رسد دسترسی نزدیک مورد علاقه مشترکان مالی را داشته باشند که گوش رئیس جمهور ترامپ را داشتند.

وال استریت با اکثریت زیاد در این انتخابات پول خود را پشت آقای بایدن قرار داد و کمک های مالی همیشه مقداری دسترسی به دفتر بیضی را خریده است. سرمایه گذاران صندوق های سرمایه گذاری ، دونالد سوسمن و جیمز سیمونز و بانکداران سرمایه گذاری بلر افرون و راجر آلتمن از بزرگترین …

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>