والت دیزنی به دلیل بستن پارک های تفریحی Covid-19 ، 32000 کارگر را اخراج خواهد کرد

Category: خبر های امروز

شرکت والت دیزنی در حال برنامه ریزی برای اخراج 32000 کارمند ، در درجه اول در پارک های موضوعی خود است ، زیرا ویروس کرونا همچنان به شدت به تجارت شرکت سرگرمی ضربه می زند.

دیزنی در ماه سپتامبر 28000 فرصت شغلی را اعلام کرد و انتظار دارد که در نیمه اول مالی 2021 قرارداد کارمندان خود را فسخ کند.

این شرکت هشدار داد که می تواند مورد نیاز بیشتری …

مطالب پیشنهادی  اد شیران در محاکمه حق نسخه برداری «بیایید آن را شروع کنیم» مسئول شناخته نشد