هفته گذشته ادعاهای بیکاری ایالات متحده به 778،000 رسید

Category: خبر های امروز

ادعاهای بیکاری برای دومین هفته متوالی افزایش یافت ، و به 778،000 رسید ، این نشانه ای است که در سراسر کشور موارد ویروس تحت تأثیر بهبود بازار کار قرار دارد.

از ماه ژوئیه دو هفته متوالی مطالبات افزایش نیافته است. پرونده کارگران برای بیمه بیکاری از اوج نزدیک به هفت میلیون نفر در اواخر ماه مارس به شدت کاهش یافته است. اما برای رکوردهایی که مربوط به سال 1967 است ، بالاتر از هر رکود قبلی باقی مانده اند – اوج قبل از همه گیری در سال 1982 695،000 بود.

بیکاری…

مطالب پیشنهادی  MC های مجازی در سال 2020 با صرفه جویی در شرکت شرکت متهم شدند