میشل بومن، رئیس فدرال رزرو در مورد بازنگری گسترده قوانین بانکی هشدار داد

Category: خبر های امروز

واشنگتن-یکی از مقامات فدرال رزرو به سیاستگذاران نسبت به اصلاح گسترده چارچوب نظارتی بانک‌های کوچک و منطقه‌ای هشدار داد و گفت قوانین پیچیده جدید می‌تواند ادغام صنعت بانکداری را تسریع کند و به طور بالقوه فعالیت‌های بیشتری را به خارج از سیستم بانکی تنظیم‌شده سوق دهد.

مطالب پیشنهادی  مراحل انجام عمل لیفت شقیقه چگونه است؟