مراکز خرید ورشکستگی یا بسته شدن درد همه گیر درب های آنها را می بندند

Category: خبر های امروز Comments: No comments

صاحبان مراکز خرید به دنبال محافظت از ورشکستگی یا خاموش شدن هستند ، آخرین نشانه هایی که نشان می دهد همه گیری در حال تعمیق بحرانی است که قبل از Covid-19 آغاز شده است.

CBL & Associated Properties Inc. و پنسیلوانیا املاک و مستغلات سرمایه گذاری ، دو مالک بازارهای عمومی که در لیست عمومی قرار دارند ، هفته گذشته گفتند که پس از شکست تلاش های قبلی برای بازسازی بدهی ، در حال ارائه پرونده برای حمایت از ورشکستگی هستند. هر دو شرکت گفتند که از اکثریت دارندگان اوراق قرضه مربوطه خود که وارد روند ورشکستگی می شوند حمایت کرده اند …

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>