مدیریت الیوت در شبکه های F5 شرکت نرم افزاری سهیم است

Category: خبر های امروز Comments: No comments

سرمایه گذار فعال Elliott Management Corp. سهمی در F5 Networks Inc به خود اختصاص داده و طبق گفته افراد مطلع در هفته های اخیر در مورد راه های افزایش سهام عقب مانده آن با مدیریت این شرکت نرم افزاری صحبت کرده است.

به گفته مردم ، اندازه دقیق سهام الیوت قابل یادگیری نیست ، اگرچه زیر آستانه 5٪ است که نیاز به افشای مقررات دارد. آنها افزودند: الیوت یکی از بزرگترین سرمایه گذاران F5 Networks است ، یک شرکت سیاتل با ارزش بازار حدود 8.8 میلیارد دلار.

تاسیس شد …

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>