ماریوت با کاهش هزینه ها به سودآوری باز می گردد

Category: خبر های امروز

شرکت ماریوت اینترنشنال در آخرین سه ماهه به سودآوری خود بازگشت زیرا هزینه های خود را به نصف کاهش داد و تقاضای سفر از پایین تر در اوایل همه گیر شدن بهبود یافت.

مدیر ارشد اجرایی آرن سورنسون روز جمعه گفت: “در حالی که Covid-19 هنوز به طور قابل توجهی بر تجارت ما تأثیر می گذارد ، نتایج ما برای سه ماهه سوم بهبود مداوم روند تقاضا در سراسر جهان را نشان می دهد.”

مطالب پیشنهادی  گلدمن ساکس 15 میلیون دلار برای حل و فصل تحقیقات تجارت مبادلات پرداخت می کند