ظروف مسی ساخت زنجان.

Category: خبر های امروز

درختان بانه که به درختان پسته وحشی نیز معروف هستند از طریق شکافی در تنه سقز تولید می کنند که به طور طبیعی در فصل پاییز ایجاد می شود. زنجانی ها علاوه بر آدامس از سقز استفاده می کنند، زیرا به هضم غذا کمک می کند، از پوسیدگی دندان جلوگیری می کند و بوی بد دهان را خنثی می کند. استفاده از سقز به عنوان پماد روی زخم ها می تواند مفید باشد.

زنجان را به سقز نیز می شناسند که به طور طبیعی از شکاف درختان پسته وحشی سرازیر می شود. سقز علاوه بر جلوگیری از پوسیدگی دندان می تواند به هضم غذا، رفع بوی بد دهان و هضم غذا کمک کند. علاوه بر درمان زخم ها، به عنوان مرهم نیز استفاده می شود.


در فصل پاییز، درختان پسته وحشی از شیره خود سقز تولید می کنند. خواص دارویی دارد، بنابراین می توان آن را مانند آدامس مصرف کرد. سقز را می توان به عنوان هضم کننده غذا، جلوگیری از پوسیدگی دندان، رفع بوی بد دهان یا مرهم زخم ها استفاده کرد.

خرید اینترنتی ظروف مسی از درختی به نام بنه یا درخت پسته وحشی به دست می آید که به طور طبیعی در پاییز با شکافی در تنه آن بیرون می آید. همچنین زنجانی ها از سقز برای کمک به هضم غذا، جلوگیری از پوسیدگی دندان و رفع بوی بد دهان و همچنین به صورت آدامس استفاده می کنند. می توانید سقز را به عنوان پماد روی زخم بمالید.

شیره ای به نام سقز از تنه درخت بنه یا پسته وحشی در پاییز به دنبال شکافی در تنه بیرون می ریزد. در زنجان زردچوبه سوغاتی دیگری است که مردم آن را مانند آدامس می جویدند. جویدن سقز علاوه بر ایجاد حس پیری از بوی بد دهان و پوسیدگی دندان نیز جلوگیری می کند.