شبکه های خصوصی 5G پهنای باند را در جایی که مخابرات نیستند به ارمغان می آورند

Category: خبر های امروز

در تپه های جنوب غربی ویسکانسین ، بالای آسانسورهای دانه ای و سیلوها ، تیم کوچکی از تکنسین ها قطعه قطعه یک شبکه 5G بی سیم نسل بعدی را مونتاژ می کنند. آنها برای یک شرکت باند پهن روستایی کار می کنند ، نه یک غول مخابراتی ، و مأموریت آنها اتصال به خانه هایی است که در غیر این صورت ، به جای کمک به مردم برای افزایش حداکثر سرعت تلفن های 1000 دلاری جدیدشان ، به خانه ها متصل می شوند.

دیوید بانگرت ، بنیانگذار 51 ساله WiConnect Wireless ، هنوز در مزرعه ای که در آن بزرگ شده است ، درست خارج از ایتاکا ، ویس زندگی می کند. شرکت او …

مطالب پیشنهادی  چه کسانی سراغ جراحی زیبایی بینی می روند؟