سیستم های هیدرولیک – شرکت اتحاد روانکاران ایرانیان

Category: خبر های امروز

بهطورکلی؛ پمپ هیدرولیک دندهای در سیستمهای هیدرولیک مرکز گشوده استفاده میشوند. برای سیستمهای هیدرولیک نصبشده بر روی کامیون، متداولترین خط مش به کارگیری از پمپ هیدرولیک دندهای میباشد و عامل آن داشتن قطعات متحرک کمتر، سرویسدهی آسان، تحمل آلودگی بیشتر و بها نسبتاً ارزان آن است. ممکن است شما نیز به آلرژی سیستمهای هیدرولیک و لزوم استاندارد بودن آن‌ها پی بردهاید! پمپهای هیدرولیک در سیستمهای محرک هیدرولیک استعمال میگردند و میتوانند هیدرو استاتیک یا هیدرو دینامیکی باشد. معنا هیدرولیک در این قرن، دیگر یگانه به آب نبوده بلکه دامنه بزرگ تری به خویش گرفته و شامل قواعد و کاربرد مایعات دیگری به خصوص “روغن معدنی” هم است، زیرا آب به علت خاصیت زنگ زدگی، در صنعت های نمی تواند به تیتر انرژی انتقال دهنده گزینه استعمال قرار گیرد و به علت آن که روغن خاصیت زنگ زدگی ندارد، امروزه در صنعت های از آن به خصوص برای انتقال انرژی در سیستم کنترل استعمال دوچندان می گردد. همین سیلندرها انواع متفاوتی داشته و بر اساس نوع کاربرد، طراحی و گزینش میشوند. شما می بایست پیش از نصب مختصات محل مدنظر خود نظیر رطوبت و سیالات عبوری و آبوهوا (برای شرایطی که قرار میباشد پمپ بیرون باشد) را در حیث بگیرید و بعد از آن اشکال پمپ هیدرولیک را تحلیل نمایید و از فی مابین آنها انتخاب کنید. همانطور که گفته شد، پمپ هیدرولیک دندهای، پمپ هیدرولیک پیستونی و پمپ هیدرولیک پرهای محبوبترین پمپهای هیدرولیکی میباشند و میخواهیم در ادامه به بررسی دقیق تر آن‌ها بپردازیم. در این مطلب میخواهیم کاربرد پمپهای هیدرولیک را برای شما تفسیر داده و اهمیت گونه های آن شما را آشنا کنیم تا در صورت لزوم بتوانید بهترین گزینش را بکنید. روغنهای پالایش شده و اهمیت شالوده پارافین، بدلیل داشتن ترکیبات اشباع شده زیاد، از این در بین بهترند. پمپهای هیدرو استاتیک پمپهای جابجایی مثبت هستند در حالی که پمپهای هیدرو دینامیکی پمپهای جابجایی غیر مثبت هستند که در آن ها جابجایی (جریان از طریق پمپ در هر چرخش پمپ) قابل تهیه و تنظیم نیست. امروزه کاربرد پمپهای هیدرولیک با نصب آن‌ها در موتورهای در دست گرفتن از شیوه دور، بیش از هر زمان دیگری قیمت شیر فشار شکن هیدرولیک شده است. این بدان مفهوم می باشد که اهمیت هر چرخش شاقت پمپ، همان حجم جریان ایجاد میشود. همین همانند عملکرد پمپهای دندهای است، ولی یک تیم پره، در علیه یک جفت دنده، روی یک کارتریج چرخان در محیط پمپ وجود دارد. برخی از دستگاههای هیدرولیک علاوهبر همین قسمتها یک سیستم خنککننده روغن هیدرولیک هم داراست که منجر خنک شدن روغن هیدرولیک و در عاقبت دوری از آسیبپذیری کاسهنمدها، پرههای پمپ و سایر قطعات مدار روغن هیدرولیک خواهد شد. برای افرادی که هر جور نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در مورد چگونگی به کارگیری از فشار شکن شیر برقی هیدرولیک ، شما ممکن است می توانید مهم ما در ورقه وب تماس بگیرید.

مطالب پیشنهادی  افتادگی دریچه میترال قلب و راه های تشخیص آن - دکتر فریبا هندسی