سهام ارزش ممکن است خیلی بهتر از آنچه فکر می کنید انجام شده باشد

Category: خبر های امروز

خشکسالی Value تقریباً آنقدرها که تصور می کنند بد نیست.

منظور من از عملکرد ناامیدکننده سهام ارزش نسبت به سهام رشد است. با استفاده از تعریف آکادمیک سنتی برای تمایز بین دو نوع سهام – سهام ارزش دارای نسبت قیمت به ارزش دفتری کمتر هستند ، سهام رشد نیز دارای ارزش بالایی هستند – ارزش نزدیک به 14 سال از رشد عقب مانده است. در مقابل ، طی 80 سال گذشته ، ارزش بسیار بهتر از رشد بود.

داشته است…

مطالب پیشنهادی  خرید صابون گیاهی اصل و اعلا