رئیس صندلی فدرال پاول می گوید افزایش موارد ویروس می تواند بهبود اقتصادی را به چالش بکشد

Category: خبر های امروز

جروم پاول ، رئیس فدرال رزرو ، گفت که خیلی زود است که بگوییم چگونه پیشرفت در شکار جهانی واکسن Covid-19 بر اقتصاد ایالات متحده تأثیر می گذارد ، به ویژه با توجه به اینکه افزایش موارد آلودگی می تواند بهبود اقتصادی اخیر را تضعیف کند.

آقای پاول گفت: “چند ماه آینده می تواند چالش برانگیز باشد.” وی درباره پیامدهای یک واکسن ، افزود: “از نظر ما ارزیابی آن با اعتماد به نفس خیلی زود است.”

آقای….

مطالب پیشنهادی  اصول طراحی کابینت آشپزخانه