بنابراین جابجایی خالصی صورت نگرفته است

Category: خبر های امروز

چنانچه بخواهیم به زبان معمولی بگوییم که پیستون دقیقا چه کاری انجام می دهد، باید بگوییم که پیستون انرژی حاصل از احتراق سوخت در موتور را به حرکت رفت و برگشتی تبدیل می کند و در غایت این حرکت، به چرخها و به صورت حرکت چرخشی منتقل میشود. هر چه فشار احتراق اکثر باشد عمل درزبندی حلقه های چگالی بهتر انجام می شوند. هر یکسری اصلی همین طرز خودش هم نتوانست بازی نماید ولی به هر اکنون اقداماتی انجام اعطا کرد که از ویژگیهای مثبت پرسپولیس جلوگیری کرد. یکی از از مشکلاتی که مستقیما به پیستون ربطی ندارد البته در اثر پیدایش آن میتواند پیستون را نیز خراب کند، بریدن تسمه تایم است. پیستون یک عدد از قطعاتی می باشد که در انواع موتور احتراقی چشم میگردد و جزء جداییناپذیر آنها به شمار میرود. فرهاد مجیدی بدون شک در یک عدد از حساسترین مقاطع فصل قرار دارااست و هر تصمیمی که درباره سیستم تیمش بگیرد، بر روی روند و فرم گروه در همین فصل تاثیرگذار است. پیستونها از دیدگاههای متمایز تقسیمبندی می‌شوند که یکی از همین دستهبندیها بر مبنا گونه موتور است. یکی از از اثاثیه مصرفی که درون موتور خودرو قرار دارد، بوش رینگ و پیستون می باشد. پیستون یکی از قطعات دارای ارتباط دارای شاتون است. از آنجایی که ضربات پیستون به شاتون منتقل می شود این قطعه می بایست در برابر ضربات استحکام به اندازه داشته باشد به منظور از فولاد ساخته میشوند. به این منظور قطر آن را حدود ۰٫۵ تا ۰٫۷ میلی متر ریز تر از قطر دامنه ی پیستون طراحی می کنند. رینگهای روغنی شیاردار یا این که سوراخدار طراحی میشوند. شیار رینگ: در قسمت بالای دامنه طراحی میگردند و محل قرار گرفتن رینگها را مهیا میکنند. با توجه به مقاومت بالای چدن در برابر حرارت، چدنی ها در اتومبیلهای مختص به کار می روند. پیشانی رینگ های چگالی چدنی را اساسی گونه های متعدد پوشش ها اندود می کنند. 1- پیستون های چدنی : این پیستون ها اکثر در گذشته ساخته میشدند و حساس خاصیت لغزشی بهتر و انبساط کمتر میباشند . یه خرده از گازهای پر فشار حاصل از احتراق پشت حلقه ها جمع می شود و به پیشانی حلقه فشار وارد می نماید تا به طور تام اهمیت جداره سیلندر تماس پیدا کند. نقش برخی از آنان لبریز رنگ و برخی دیگر نقش کمرنگتری دارند. به برهان سرعت بالا و مسافت نزدیکی که نسبت به دیگر اجزا همسایه خویش دارند می بایست دائما روغنکاری شوند و در کنار آن در حرارت ایدهآل پیستون زانتیا ۱۸۰۰ عمل کنند. 2- به فعالیت بردن فلز انوار در ساختمان پیستون های آلومنیومی، فلز اینوار آلیاژ فولادی نیکل دار است که همین آلیاژ در حرارت های بالا انبساط یه خرده دارد. نصیب سر پیستون که محل قرار گرفتن حلقه های آن میباشد کاملاً دایره ای شکل است و در معرض حرارت بیشتری قرار دارد. به تیتر یک نمونه درصورتیکه یک استکان را برگردانید تقریبا رخ کلی یک پیستون را خواهید دید. زمانی که فرهاد سرمربی استقلال شد، همین گروه از حیث دفاعی به هیچ تیتر عملکرد خوبی نداشت و مصدومیتهای پی در پی یزدانی نیز مزید بر علت شده بود تا آبیهای تهران چه در جریان بازی و چه روی ضربات شروع دوباره اشتباهات زیادی داشته باشند. پیستون: استوانه توخالی سربسته ای می باشد که نیروی احتراق را بوسیله شاتون به میل لنگ منتقل میکند . ترک انگشتی محلی می باشد که شاتون بوسیله انگشتی به پیستون متصل میگردد. همینطور قطر پیستون طوری در نظر گرفته میگردد که نسبت به سیلندر لقی واجب را داشته باشد و به راحتی در آن حرکت کند. ضروری به ذکر است در زمان ایجاد شیار، شیار عمودی را کمی مایل تولید می کنند تا سیلندر، مبتلا خط اتادگی نشود. ساخت لایه ای از آب کروم قابل انعطاف روی کروم طاقت فرسا به ایجاد تماس خوبتر میان حلقه و جداره سیلندر کمک می نماید همچنین اهمیت تولید پوششی از مولیبدن روی رینگ می توان از سایش آن در دمای بالا پرهیز کرد. فاصله دربین دو حاشیه حلقه پس از کارگزاری آن در سیلندر را دهانه رینگ می نامند که باید اساسی فیلر مطلوب اندازه گیری شود تا از مطلوب بودن آن اطمینان حاصل کرد. در پیستون دو جور رینگ فشاری و piston 50 top perf am6 روغنی وجود دارد. میان پیستون و سیلندر مقداری لقی وجود دارااست تا در اثر حرارت، پیستون به دیواره سیلندر نچسبد. 3 ـ وجود شکافهای حرارتی بر روی پیستون : این شکافها به صورت T و در دامنه پیستون تعبیه می‌شوند و در اثر گرما این شکافها به نیز رسیده و از چسبیدن پیستون به سیلندر پرهیز می‌نمایند و در ضمن کمترین لقی دربین پیستون و سیلندر را تولید می‌نمایند که سبب ساز ارتقاء کمپرس و توان موتور میگردد . وجود لقی دربین سیلندر و پیستون فراوان حائز مهم است به طوری که بایستی لقی مجازی فی مابین پیستون و سیلندر در نظر گرفته شود . انحنای رینگ مهم پیشانی گرد بسیار قلیل میباشد و غالبا به دیده چشم نمی شود. تا سایش را به کمترین حد ممکن برساند. در نتیجه پوشش کاری پیشانی رینگ پیستون اصلی کروم یا کروم سخت، سایش جدار سیلندر به میزان زیادی کمتر می یابد. زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه حساس پیستون در فوتبال چیست وب سایت خویش باشید.