بازدهی اوراق قرضه منفی به پیشرفت اقتصادی یونان اشاره دارد

Category: خبر های امروز Comments: No comments

تجمع اوراق قرضه دولتی یونان در این هفته برای اولین بار عملکرد آنها را به زیر صفر رساند و این یک چرخش قابل توجه در برداشت سرمایه گذاران از تمایل اروپا برای حمایت از بدهکارترین کشور خود است.

بازده اوراق قرضه سه ساله یونان روز دوشنبه منفی شد و به کمترین حد منفی 0.037٪ رسید. بازده اوراق قرضه دیگر که در حدود دو سال سررسید شد روز پنجشنبه به زیر صفر رسید و در روز سه شنبه در منفی 0.012 درصد بود.

دوشنبه …

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>