اولین بانک جمهوری یک مشکل بدون راه حل آسان است

Category: خبر های امروز

اولین بانک ریپابلیک در مبارزه برای بقا با واقعیتی تلخ روبرو می شود: ظاهراً هیچ گزینه خوبی وجود ندارد.

هر راه حلی احتمالاً نیازمند کمک تنظیم کننده ها، دولت یا سایر وام دهندگان است. اما چشم‌انداز تاریک اقتصادی، تصمیم‌های بد وام‌دهی و محدودیت‌های سیاست‌گذاران واشنگتن، موانعی برای هرگونه مداخله ایجاد می‌کند.

مطالب پیشنهادی  S&P 500 پایان هفته در Record on Vaccin Optimism