اقدامات بهبود اقتصادی سیگنال فعالیت اقتصادی چین

Category: خبر های امروز

پکن – سنجش فعالیتهای تولیدی و غیرتولیدی چین به ترتیب در بالاترین سطح در سه و هشت سال گذشته قرار گرفت و این نشان دهنده بهبودی گسترده در دومین اقتصاد بزرگ جهان است تقریباً یک سال پس از انتشار ویروس کرونا.

طبق اطلاعات منتشر شده توسط اداره ملی آمار ، شاخص رسمی خرید خرید تولید ، شاخص اصلی فعالیت کارخانه ، در نوامبر از 51.4 در اکتبر به 52.1 رسید. این بالاترین میزان از سپتامبر 2017 است و در بالاترین سطح …

مطالب پیشنهادی  دانلود رایگان کتاب: راه اندازی برنامه وابسته شخصی شما