آیا پیشرانه پیستون متقابل به خودروها باز خواهد گشت؟

Category: خبر های امروز

دامنه یا تنه پیستون در سه گونه سوای برش، نیمه برش و برش تام ساخته میشود. به همین ترتیب که در دوران منبسط شدن دامنه به قطر آن افزوده نشده و دهانه پیستون زانتیا ۱۸۰۰ شکاف کوچکتر میشود. فرسایش شعاعی پیستون : از عواملی که باعث فرسایش پیستونها میگردد میتوان به بعد ها خطا پیستون، مشکل در احتراق و وجود مواد خورنده اشاره کرد. پیستون خیر فقط در معرض نیروهای عمودی در زمان احتراق قرار می گیرد ، بلکه نیروهای جانبی ناشی از تغییر‌و تحول مداوم زاویه میله اتصال نیز در آن موثر است. بایستی توجه فراوان به کار آورد که چنانچه سر سیلندر تراش می رود چون گزیده ولو ناچیز از ضخامت آن کم می وشد منجر ناچیز شدن محیط احتراق و بالا رفتن نسبت حجمی موتور شده و می تواند مشکلات عدیده ای را در پی داشته باشد که یکی از آن‌ها گرم شدن بیش از ترازو موتور می باشد هر چند در این شرایط عجله موتور نیز بالا می رود ولی به مشکلات بعدی اش و خساراتی که ببار می آورد نمی ارزد . واضح ست که در بلوک سیلندر یک اتومبیل ، به تعداد پیستون های آن بوش سیلندر تعبیه شده هست براین اساس هرچقدر تعداد پیستون های یک اتومبیل بخش اعظم شود ، حجم و ترازو بلوک سیلندر آن ماشین نیز افزایش پیدا می کند. یک پیستون بی آلایش اصلی فاصله 0.1 میلی متر (0.004 اینچ) دربین خویش و دیواره لوله سیلندری است، همین به میزان عرض موی انسان است. لوله پیستونی، در کنار لوله سیلندری هیدرولیک یک عدد از مهمترین بخش های موتور خودرو را تشکیل می دهد. بیش از 60 % اصطکاک داخل موتور از حرکت گروه پیستون ناشی می شود ، بنابراین این قسمت از اصلیترین بخشهای تمرکز به جهت بهبود کارایی موتورها است. کارایی پیستون در اتومبیل این هست که به عنوان یک پلاگین متحرک در سیلندر کار کرده و نصیب پایینی محیط احتراق را تشکیل دهد. شیارها در قسمت بالایی دامنه قرار داشته و رینگها در داخل آن جای میگیرند. به دلیل شتاب بالا و مسافت نزدیکی که نسبتبه دیگر اجزا همسایه خویش دارا هستند باید دائما روغنکاری شوند و در کنار آن در حرارت ایدهآل کار کنند.