آیا اوراق ناخواسته در بلند مدت بازدهی دارد؟

Category: خبر های امروز

با نرخ بهره نزدیک به صفر ، بسیاری از سرمایه گذاران در جستجوی بازده عمیق تر به مناطق پر خطر بازار بدهی رفته اند.

برای آن سرمایه گذاران ، اخبار اطمینان بخشی وجود دارد: نگاهی به داده های بلند مدت برخی از این بخش ها نشان می دهد که چنین سرمایه گذاری هایی ارزش ریسک را دارند.

در شکار محصول ، بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح داده اند …

مطالب پیشنهادی  S&P 500 Debut تسلا قرار است 100 میلیارد دلار معامله در حرکت کند