آشنایی با تعمیر برج خنک کننده

Category: خبر های امروز

4. از طریق تابلو برق در اختیار گرفتن دستگاه اهمیت توجه به وضعیت سه گانه مبادرت به خاموش سازی رشته ها نمایید. در برج خنک کن آب گرم خروجی از کندانسور به بالای برج خنک کن پمپ می شود و از نحوه نازل ها بر بر روی پکینگ ها ریخته می شود. نمونهای از همین فعالیتها که منجر ارتقاء تندرست برج خنک کن شما می شود عبارتند از: بازسازی، توسعه عملکرد (بروزرسانی سیستم دستگاه)، بازرسی دورهای و مواردی از همین قبیل هست که عمر دستگاه شما را ارتقاء می دهد. یکی از مشخصههای اهمیت آن سیستم پاشش آب دوار اهمیت اسپرینکلر یا آب پخش کن به حساب میآید. همین مورد قضیه موجب مرطوب شدن هوای اطراف یا این که اشباع شدن آن میگردد. عملکرد درست یک دستگاه خنک کننده آب وابستگی مضاعف بالایی در کارکرد صحیح قطعات تشکیل برج خنک کننده رشته دار دهنده آن دارد. سطح حفظ از یک دستگاه برودتی مثل کولینگ تاور مهمترین مبادرت پس از نصب و راه اندازی می باشد. 1- برج خنک کننده مهم استراکچر مکعبی: این جور از سیستمهای برودتی اهمیت ظواهر مکعب مستطیل بوده و مضاعف فضای یه خرده را اشغال مینماید. البته کاربری این سیستمها در بخش ها مرطوب و شرجی کارایی مقداری دارد. گاهی زمان ها پس از بازرسی دستگاه، قابلیت و امکان دارااست تعمیر به رخ نقطه ای و ریز رخ گرفته و یا در بعد ها گسترتر، که بسته به پهنای خرابی دارد. اکثری از قطعات برج خنک کننده در عصر زمانبندی مشخص و معلوم نیاز به بازرسی ، تعمیر و یا بده بستان دارند، بازرسی قطعات می بایست مطابق جدول زمانبدنی رخ پذیرد. لوور (دریچه مکش هوا) یکی از قطعات داخلی برج خنککننده محسوب می گردد که دائماً در تماس حیاتی هوای خارج میباشد. بعد ها پهناور استوانهای رخ و ارتفاع اندک نسبت به مدل مکعبی از دیگر مشخصات بارز آن‌ها حساب میشود. برج خنک کننده مکعبی به ادله داشتن طول دوچندان و سیستم پاشش آب منظم حساس راندمان بالایی میباشد. برج خنک کننده جریان متقاطع یا کراس فلو: کولینگ تاور کراس فلو یا این که جریان عمود مهم دو محل ورود اهمیت هوا در دو طرف میباشد. برج خنک کننده جریان مخالف یا این که کانتر فلو: کولینگ تاور کانترفلو حیاتی محل ورود هوا از کلیه جوانب دستگاه در قسمت بالایی تشتک و بخش زیرین پکینگها میباشد. پس از تعمیرات، کل قطعات اضافی را از برج خارج کنید، دستگاه را تمیز نمایید، مطمعن شوید کل قطعات سر جای خود قرار گرفتهاند و بعد دستگاه را واضح کنید. فیلتر میکرونی: فیلتر کیسهای منجر ارتقا میزان مرغوب بودن آب جبرانی و کمتر مقدار رسوب گرفتگی قطعات داخلی خواهد شد. پکینگ اسپلش سنتی از چوب ساخته می شد البته امروزه در طراحی های تازه این پکینگ ها از کالا پی وی سی ساخته می شوند. اگر شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه برج خنک کننده راکتور بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

مطالب پیشنهادی  اسید سیتریک (جوهر لیمو)